Werkwijze

Het grote ideaal: Ogilvy’s Butterfly en Big IdeaL

Algemeen

De Butterfly® werkwijze is een door Ogilvy & Mather ontwikkelde methode om de identiteit van merken vast te stellen. De methode rekent door middel van relevantiefilters af met ballast en accentueert uitsluitend datgene wat voor de merktoekomst van belang is. Deze merkambitie wordt verwoord in een Big IdeaL®, een ultieme merkomschrijving die vervolgens praktisch wordt weergegeven in een merkbelofte. Dit document vormt de basis voor verdere output en onderscheidende opbouw van het merk*.

Meer specifiek

De Butterfly® zoomt op basis van een aantal gesprekken en interviews met derden in op merk-inhoudelijke zaken om hun relevante waarde voor de toekomst te bepalen. Deze fase wordt omschreven als de Brand Definition. In een aantal sessies wordt de merkdefinitie vastgesteld en vastgelegd als merkambitie, het zgn. ‘Big Ideal’®, ofwel het abstracte, alles overkoepelende ideaal voor de toekomst van het merk*.

*Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest om binnen Ogilvy & Mather tientallen jaren de merkproposities en het grote ideaal van merken te mogen vaststellen. De techniek hanteer ik nu binnen een eigen geëvalueerde interpretatie van het proces en pas deze methode ook toe op Business to Business merken- en reputatieprocessen.

 

Big Ideal servet